Wydział Polityki Społecznej:

Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

pokój nr 401, tel.: 34 37 07 631

e-mail: ps@czestochowa.um.gov.pl

Referat Dialogu i Praw Człowieka

konsultacje@czestochowa.um.gov.pl

Agata Wierny – kierownik referatu

ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

pokój nr 32, tel.: 34 37 07 498

awierny@czestochowa.um.gov.pl

—————————————————–

Justyna Głąb

ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

pokój nr 32, tel. 34 37 07 497

jglab@czestochowa.um.gov.pl

————————————————-

Kinga Wolnik

ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

pokój nr 32, tel. 34 37 07 497

kwolnik@czestochowa.um.gov.pl

————————————————-