Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zaakceptował wynik konsultacji społecznych dotyczących wyboru hasła promocyjnego.

 

 

„Jasne, że Częstochowa” jest hasłem uniwersalnym, wykorzystującym delikatne skojarzenie nazewnicze ze znaną powszechnie w kraju i na świecie Jasną Górą, a jednocześnie hasłem lekkim, pozbawionym zbędnego zadęcia, opartym na potocznym wyrażeniu. Nadaje się do budowania pozytywnej kampanii Częstochowy, jako miasta w którym można, a nawet warto żyć, uczyć się, studiować, pracować, prowadzić biznes, inwestować… Miasta, do którego zdecydowanie można się przekonać. Miejsca pozytywnej miejskiej energii, budzącej się w ludziach, którzy tworzą społeczność Częstochowy. „Jasne, że Częstochowa” jest także wyrazem akceptacji dla Częstochowy jako miejsca, które trzeba zwiedzić, poznać lepiej, zaproszeniem dla wszystkich turystów i gości.

 

Hasło „Jasne, że Częstochowa” od lutego 2011 będzie wykorzystywane w działaniach promocyjnych miasta.

 

Informacja dotycząca konsultacji społecznych dotyczących wyboru hasła promocyjnego Miasta Częstochowy

 

Celem konsultacji było poznanie opinii i propozycji mieszkańców dotyczących  wyboru najlepszego hasła promocyjnego dla miasta.

 

Konsultacje prowadzone były zgodnie z poniższym planem:

1) Przedmiotem konsultacji było redagowanie i wybór najlepszego hasła promującego Częstochowę zgodnego z aktualnym kierunkiem promocji miasta.

2) Konsultacje odbyły się w dniach 9 sierpnia – 30 września 2010 r. i były prowadzone w 2 etapach:

a) pierwszy etap obejmujący możliwość składania propozycji haseł promujących Częstochowę trwał od 9 sierpnia do 9 września 2010 r.,

b) etap drugi związany z wyborem najciekawszych haseł trwał od 13 września do 30 września 2010 r.

3) Konsultacje społeczne dotyczące nowego hasła promocyjnego dla Częstochowy odbywały się w administracyjnych granicach miasta.

4) Konsultacje prowadzone były przy pomocy:

a) Radnych Dzielnic,

b) strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,

c) kuponów znajdujących się w informatorze Urzędu Miasta Częstochowy „Co, gdzie, kiedy”, (informacja o konsultacjach z kuponem umożliwiającym wpisanie propozycji hasła została zamieszczona w numerze 08/72 sierpień 2010, informacja o spotkaniu z mieszkańcami w numerze 09/73, wrzesień 2010),

d) infomatów miejskich, (wygaszacz informujący mieszkańców o konsultacjach),

e) kuponów i urn znajdujących się w: budynkach Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 i ul. Waszyngtona 5, sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji przy ul. Focha 19/21, Miejskim Centrum Informacji w Alei Najświętszej Maryi Panny 65,

f) otwartego spotkania z mieszkańcami Częstochowy, które odbyło się 29 września 2010 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Wypowiedzi uczestników spotkania zawiera złącznik nr 1 do sprawozdania.

g) ankiet papierowych (podsumowanie części dot. ankiet papierowych i internetowych znajduje się w załączniku nr 2 do sprawozdania).

5) Konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowego hasła promocyjnego dla Częstochowy zostali objęci mieszkańcy miasta.

6) Mieszkańcy Częstochowy o konsultacjach zostali poinformowani za pośrednictwem:

a) Radnych Dzielnic,

b) miejskiej strony internetowej: www.czestochowa.pl,

c) strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl,

d) mediów lokalnych, (informacje dotyczące konsultacji zamieściły: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”, „TV Orion”, „Telewizja regionalna NTL”, „Radio Fiat”, „Radio Złote Przeboje”, „RMF Maxx”),

e) portali społecznościowych, konta: n-k profil miasta Częstochowy, facebook profil Konsultacje społeczne w Częstochowie,

7) Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie, za pomocą internetu, w Informacji Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejskim Centrum Informacji, oraz osobiście podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 29.09.2010r. W sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

8 )Mieszkańcy o zakończonych konsultacjach zostaną poinformowani za pośrednictwem:

a) miejskiej strony internetowej: www.czestochowa.pl, (baner na stronie głównej, teksty informacyjne związane z kolejnymi etapami konsultacji),

b) strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym: www.konsultacje.czestochowa.pl,

c) infomatów miejskich, (wygaszacz informujący mieszkańców o konsultacjach)

d) informatora Urzędu Miasta Częstochowy „Co, gdzie, kiedy w Częstochowie”.

 

 

W pierwszym etapie konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili 165 propozycji sloganów reklamowych. Wśród nich znalazły się slogany wymyślone przez mieszkańców, zarekomendowane wcześniej przez dwie agencje PR oraz dotychczasowe motto promocyjne Częstochowy. Spośród wszystkich zgłoszonych pomysłów komisja konsultacyjna wybrała 16 najlepszych:

 

1.Częstochowa – dodaj do ulubionych.

2.Częstochowa rzuca na kolana.

3.Poświęć czas na Częstochowę.

4.Częstochowa – jasna przyszłość.

5.Częstochowa Jasna Góra Możliwości.

6.Częstochowa to dobre miasto.

7.Częstochowa. Wiele dobrego.

8.Częstochowa rozpala!

9.Jasne, że Częstochowa.

10.Częstochowa ma duszę!

11.Kultowa Częstochowa.

12.Częstochowa – wchodzę!

13.Częstochowa więcej niż myślisz.

14.Częstochowa – siła tworzenia!

15.Dwa słowa – nasza Częstochowa.

16.Świetne miasto Częstochowa.

 

 

W drugim etapie konsultacji odbywało się internetowe i „papierowe” głosowanie na jedno z szesnastu wytypowanych haseł. Po drugim etapie konsultacji wyłonione zostały trzy hasła, które uzyskały największą liczbę głosów (łącznie – w głosowaniu internetowym i poprzez ankiety):

 

Częstochowa – dodaj do ulubionych.

Częstochowa rzuca na kolana.

Jasne, że Częstochowa.

 

Spośród tych haseł – po konsultacji z ekspertami z dziedziny socjologii, psychologii społecznej i marketingu terytorialnego pod koniec października ubiegłego roku wybrane zostało hasło: „Jasne, że Częstochowa”, które zostało zarekomendowane nowym władzom Częstochowy wyłonionym w wyborach samorządowych 2010 do wykorzystaniu w działaniach promocyjnych Miasta Częstochowy.

 

W ostatecznym wyborze najlepszego hasła jako ekspert uczestniczył m.in. profesor Dariusz Doliński dziekan wydziału Psychologii, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, który był m.in. gościem Urzędu Miasta. Zarekomendowany przez niego slogan „Jasne, że Częstochowa” posiada – zdaniem Profesora – zalety dobrego hasła promocyjnego miasta. Jest to hasło dyskretnie nawiązujące do Jasnej Góry, jednoznacznie kojarzone z Częstochową. Hasło, czytelne, uniwersalne i pełne optymizmu.

 

Prof. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, specjalista w zakresie marketingu terytorialnego) nadesłał swoja opinię drogą e-mailową:

Najciekawsze wydaje mi się hasło „Częstochowa rzuca na kolana”, gdyż zawiera w sobie przekaz o tym,iż miasto jest miejscem kultu, a jednocześnie posługuje się potocznym i dla każdego zrozumiałym zwrotem.
Najmniej podoba mi się hasło „Częstochowa – dodaj do ulubionych”, gdyż część „nieinternetowych” odbiorców nie zrozumie go.

 

Dr Leszek Cichobłaziński (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej) nadesłał swoja opinię drogą e-mailową:

Rekomenduję hasło „Jasne, że Częstochowa”. Pierwsze nawiązuje do jednej z funkcji Internetu, co może pozostawać dla dużej liczby osób bez skojarzenia. Drugie hasło jest zbyt agresywne. Trzecie natomiast jest czytelne dla wszystkich, bardziej zapraszające niż narzucające i w subtelny sposób nawiązuje do Jasnej Góry. Jak ktoś takiego skojarzenia nie widzi albo nie chce widzieć, hasło i tak jest zrozumiałe.

WT