W sobotę, 5 marca zapraszamy do punktu konsultacyjnego na Placu Biegańskiego. Opinię na temat sposobu organizacji ruchu rowerów i motorów w Alejach będzie można od godziny 14.30 osobiście przedstawić Prezydentowi Miasta Częstochowy.

W punkcie konsultacyjnym do godziny 16.00 dyżurować będą urzędnicy i pracownicy MZDiT.