Wczoraj, w siedzibie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych podsumowaliśmy 1. etap trwających konsultacji oraz zaprezentowaliśmy wyniki ankiet, które mieszkańcy wypełniali we wrześniu i październiku.

 

Podział głosów prezentuje się następująco:

 

Liczba wszystkich ankiet, ważnych i nieważnych, które wypełniono to 2693, z czego 1093 ankiety wypełniono na naszej stronie internetowej, natomiast 1600 wypełniono w papierze.

 

Liczba ankiet ważnych: 2371 (1430 w papierze i 941 online)

 

Liczba ankiet nieważnych: 322, z czego 170 to ankiety w papierze oraz 152 ankiety internetowe.

Ankiety nieważne to przede wszystkim takie, które zawierały niepełne dane, przypomnijmy, iż prosiliśmy o podanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz daty urodzenia, ponieważ aktualnie trwające konsultacje przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.  Znaczna ilość ankiet nieważnych to także opinie wyrażone przez osoby mieszkające poza Częstochową, a konsultacje obejmują swoim zasięgiem wyłącznie mieszkańców naszego miasta.

 

Za wariantem 1 (za zniesieniem prohibicji) opowiedziało się 1890 mieszkańców (wypełniono 1042 ankiety w papierze i 848 online)

 

Za wariantem 2 (za utrzymaniem prohibicji) opowiedziało się 481 mieszkańców (wypełniając 388 ankiet w papierze i 93 ankiety w internecie)

 

„Zaprezentowane ankiety były tylko jednym z możliwych sposobów, w jaki mieszkańcy mogą uczestniczyć w konsultacjach, w kolejnym etapie swoje opinie będzie można wyrazić podczas wspólnych spotkań. Opinie pozyskane w każdym z etapów znajdą się w raporcie, który Prezydent Miasta przedłoży Radnym, ponieważ to oni podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie.” – mówi Marzena Cuprjak-Wagner z Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych.

 

W 2. etapie prowadzonych konsultacji odbędą się spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi grupami. Ten etap zrealizujemy wspólnie z zespołem z Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, które jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą, podejmującą pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania.

 

Celem spotkań jest umożliwienie wyrażenia opinii wszystkim zainteresowanym grupom.

Spotkania z mieszkańcami poprowadzą przedstawiciele Centrum Deliberacji, będą w nich uczestniczyli również urzędnicy oraz mediatorzy z Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej.