W drugim etapie konsultacji odbędzie się cykl debat z udziałem wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w konsultacje stron.

Celem spotkań, w których uczestniczyć będą mieszkańcy osiedla Tysiąclecie z ulic objętych uchwałą prohibicyjną, właściciele pawilonów oraz studenci, będzie wspólne wypracowanie rekomendacji istotnych w procesie podejmowania decyzji w związku z przedmiotową uchwałą. Spotkania poprowadzą  przedstawiciele Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczyć w nich będą również mediatorzy, urzędnicy oraz eksperci.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 

8 grudnia

 

godz. 17.30

spotkanie z właścicielami obiektów użytkowych w rejonie objętym uchwałą 147/XV.2003

miejsce: siedziba Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21

 

9 grudnia

 

godz. 15.30

spotkanie ze studentami i władzami Politechniki Częstochowskiej

miejsce: siedziba Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21

 

godz. 17.30

spotkanie z mieszkańcami osiedla Tysiąclecie

miejsce: Klub Spółdzielczy Nasza Praca, ul. Broniewskiego 3

14 grudnia

 

godz. 17.30

spotkanie podsumowujące konsultacje

miejsce: sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

ZAPRASZAMY!

– Materiały_informacyjne (zobacz .pdf)

załączniki:

Pismo PARPA

–  Wyniki ankiety z 2003r.

– Ankieta konsultacyjna „Prohibicja na Dekabrystów”

–  Karta informacyjna: zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Monitoring miejski

– Stan bezpieczeństwa na terenie miasta