W związku z przygotowywanym projektem szczegółowego regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się
6 marca 2012 o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Celem spotkania jest wspólne stworzenie projektu regulaminu, w taki sposób aby zapewniał komfort realizacji jego postanowień organizacjom pozarządowym, jednostkom pomocniczym gminy, liderom wspólnoty lokalnej oraz urzędnikom.

Działając w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy, radni dzielnic i organizacje pozarządowe zgłaszają pomysł wspólnego przedsięwzięcia i deklarują konkretny współudział w jego wykonaniu. Najciekawsze pomysły, których realizacja przyczyni się w znaczny sposób do poprawy jakości życia w naszym mieście, zostaną dofinansowane z budżetu miasta.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu dokonać można w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych telefonicznie: 34 370 74 80, e-mailem: bik@czestochowa.um.gov.pl lub osobiście w siedzibie Biura przy ul. Focha 19/21 w pokoju 46.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Szkic regulaminu