Proces konsultacji społecznych dot. możliwości sprzedaży i podawania alkoholu w rejonie ul. Dekabrystów dobiegł końca.

Efektem wielu spotkań i dyskusji z mieszkańcami jest prezentowany poniżej raport przygotowany przez Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument ten zostanie przekazany Radnym Miasta Częstochowy, tak by mogli zapoznać się z jego treścią przed sesją Rady Miasta, podczas której podejmować będą decyzje dotyczące ewentualnego uchylenia uchwały Nr 147/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów. alkoholowych na obszarze obejmującym teren pawilonów przy ul. Dekabrystów.1. MATERIAŁY INFORMACYJNE  (zobacz .pdf)

załączniki do materiałów informacyjnych:

Pismo PARPA

Wyniki ankiety z 2003r.

– Ankieta konsultacyjna „Prohibicja na Dekabrystów”

Karta informacyjna: zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Monitoring miejski

Stan bezpieczeństwa na terenie miasta

2. RAPORT Z PREZBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Prohibicja na Dekabrystów”.


załączniki do raportu:


Załącznik do Raportu nr 1

Załącznik do Raportu nr 2