W sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w najbliższy piątek – 28 września o godz. 17.00 – odbędzie się otwarte spotkanie z prof. Joanną Senyszyn – deputowaną do Parlamentu Europejskiego.

 

Spotkanie ma na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z pracami Parlamentu Europejskiego, w szczególności Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Praw Człowieka i Platformy na rzecz Świeckiej Polityki, których wiceprzewodniczącą jest prof. Senyszyn. W trakcie spotkania – zorganizowanego z inicjatywy pani profesor – chce ona przybliżyć mieszkańcom Częstochowy europejski punkt widzenia na kwestie równości płci w pracy i w życiu codziennym oraz relacje państwo-Kościół.
Zapraszamy!