Wybierzmy w naszym mieście sprawiedliwy i tani system wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi!

Zdecydujmy razem!

 

W piątek 2 listopada br. rozpoczęły się konsultacje społeczne, których celem jest  poznanie opinii mieszkańców miasta Częstochowy na temat sposobu naliczania opłat za wywóz i gospodarkę odpadami oraz wybór najkorzystniejszego wskaźnika na podstawie którego zostanie ustalona stawka opłaty.

 

Konsultacje społeczne organizowane są w związku z wejściem w życie podjętej przez Sejm RP nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według nowych regulacji odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ustalenie stawek opłat od lipca 2013 będzie ponosić samorząd. Przyjęta przez Parlament RP na wniosek Rządu nowa ustawa będzie obowiązywać w całym kraju i obliguje ona samorządy do przejęcia odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz za właściwe gospodarowanie nimi, przez co rozumie się przede wszystkim odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych a także organizowanie punktów selektywnego zbierania. (szczegółowe materiały informacyjne opisujące zmiany jakie zostaną wprowadzone znajdują się z linkach na dole strony)

Pierwszym etapem konsultacji społecznych jest  akcja informacyjna skierowana do mieszkańców Częstochowy. Informacje na temat konsultacji znajdują się na stronach internetowych:

www.konsultacje.czestochowa.pl

www.konsultacje.czestochowa.pl/ngo

www.czestochowa.pl

www.odpady.czestochowa.pl

 

Ulotki informacyjne z ankietą dla mieszkańców dostępne są w siedzibach Rady Dzielnic w godzinach ich dyżurów, w Informacji Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 oraz przy ul. Waszyngtona 5, w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, budynek Pałacu Ślubów, ul  Focha 19/21, pokój 21, parter.

Ankietę wypełnić można również za pośrednictwem Internetu pod adresem:

Dziękuje za oddane głosy.

 

W kolejnym etapie konsultacji odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami organizowane w siedzibach spółdzielni mieszkaniowych.

Harmonogram spotkań:

 

Spotkania z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ i Segment

7.11.2012 r.

godz. 16.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa Parkitka

15.11.2012 r.

godz. 19.30

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca

8.11.2012 r.

godz. 19.30

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS

9.11.2012 r.

godz. 16.30

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rezygnacja ze spotkania z powodu braku sali w spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jura

Rezygnacja ze spotkania z powodu braku sali w spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Rezygnacja ze spotkania z powodu braku sali w spółdzielni

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik

15.11.2012 r.

godz. 16.30

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik

26.11.2012 r.

godz. 17.00

Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, Sala Błękitna, budynek Pałacu Ślubów, ul. Focha 19/21

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lisiniec

Rezygnacja ze spotkania z powodu braku sali w spółdzielni

Rada Dzielnicy Mirów

27.11.2012r

Godz. 17.30

Spotkanie podsumowujące konsultacje, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, odbędzie się
14 listopada 2012 roku o godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej 11/13.

Konsultacje społeczne stwarzają mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym dotyczącym ważnych spraw, które bezpośrednio ich dotyczą. Dzięki możliwości wyrażenia własnego zdania oraz przedstawienia swoich opinii na dany temat mieszkańcy stają się równorzędnymi partnerami w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Jeśli masz uwagi dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy prześlij je na adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl, lub przynieś je do siedziby Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, budynek Pałacu Ślubów, ul. Focha 19/21, pokój 21, parter.

 

Załączniki:

Zarządzenie

Materiały informacyjne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konsultacje_plakat

Konsultacje_ulotka