W konsultacjach czekamy na opinie firm/operatorów telekomunikacyjnych planujących budowę infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie miasta Częstochowy i Subregionu.

Informujemy, iż Miasto Częstochowa w Porozumieniu z Gminami/Miastami Powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego oraz Myszkowskiego, przygotowuje się do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region częstochowski)”, polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej (światłowody, studnie telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna) uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców usług internetowych na terenie miasta i Subregionu Północnego. Liderem Projektu jest Gmina Miasto Częstochowa

 W ramach projektu planuje się budowę infrastruktury światłowodowej wraz z punktami dostępowymi i punktami bezprzewodowego dostępu do internetu. Sieć o długości ok. 340 km. planowana jest w pasach drogowych 29 gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim oraz w Częstochowie. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin oraz zlokalizowanym na terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości dostępu do usług szerokopasmowych i jej dalszej rozbudowy.

W związku z planowaną  realizacją projektu  Gmina Miasto Częstochowa – jako Lider Projektu zaprasza zainteresowanych do konsultacji, których celem jest przedstawienie swoich opinii dotyczących planowanego projektu, sklasyfikowanie obszarów docelowych, a także określenie potencjalnych planów inwestycyjnych w najbliższych 3 latach, na tym obszarze.

Pytania proszę kierować w okresie od 27.11.2012 r. do 14.12.2012 r. w godz. od 8:00 do 15:00  na poniżej podany adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

 

Anna Szymczyk, tel. 343707636,  e-mail: aszymczyk@czestochowa.um.gov.pl

Marek Biadacz, tel. 343707577,  e-mail: mbiadacz@czestochowa.um.gov.pl

 

Poniżej trasa planowanej sieci.

 

Załączniki:

Mapa:

http://www.czestochowa.pl/budowa-infrastruktury-iformatycznej-dla-subregionu/mapa

Mapa sieci:

http://fe.czestochowa.pl/pdf/za%C5%82.%208_mapa%20sieci.pdf

Mapa (duży rozmiar):

http://fe.czestochowa.pl/pdf/E_Region-100000.pdf