Uważasz, że III Aleja NMP powinna zostać udostępniona dla samochodów czy jesteś za ograniczeniem ruchu w tym miejscu? Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad ruchu kołowego w III Alei Najświętszej Maryi Panny! Wyraź swoją opinię!

W piątek 1 marca 2013 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne, których celem jest poznanie opinii mieszkańców miasta Częstochowy na temat organizacji ruchu kołowego w III Alei Najświętszej Maryi Panny i wybranie na tej podstawie najlepszego dla nich rozwiązania.

W pierwszym etapie konsultacji społecznych czekamy na opinie jak powinien być zorganizowany ruch kołowy w III Alei Najświętszej Maryi Panny. Opinie można przesyłać drogą mailową na adres konsultacje@czestochowa.um.gov.plw terminie od 1.03.2013 r. do 18.03.2013r jak również składać osobiście na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 18 marca 2013 roku o godzinie 17.00 w Ratuszu przy Al. Najświętszej Maryi Panny 45A.

W drugim etapie konsultacji przeprowadzona zostanie ankieta. Na formularzu znajdą się możliwe rozwiązania ruchu w w III Alei Najświętszej Maryi Panny. Ankieta dystrybuowana będzie wśród mieszkańców Częstochowy w terminie od 25.03.2013 r. do 19.04.2013 r.

Spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, odbędzie się 18 marca 2013 roku o godzinie 17.00 w Ratuszu przy Al. Najświętszej Maryi Panny 45A.

Materiały informacyjne dotyczące konsultowanych zagadnień znajdują się na stronie internetowej :

www.konsultacje.czestochowa.pl

Ulotki informacyjne z ankietą dla mieszkańców dostępne będą od 25.03.2013 roku w siedzibach Rady Dzielnicy Śródmieście i Podjasnogórska w godzinach ich dyżurów, w Informacji Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 oraz przy ul. Waszyngtona 5, w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, budynek Pałacu Ślubów, ul  Focha 19/21, pokój 21, parter.

Konsultacje społeczne są istotnym elementem dialogu społecznego oraz stwarzają mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym dotyczącym ważnych spraw, które bezpośrednio ich dotyczą. Sprawna komunikacja między władzą a mieszkańcami sprawia, że Częstochowianie stają się równorzędnymi i świadomymi partnerami w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.