Ostatnie dwa tygodnie spotkań dzielą nas od zakończenia cyklu szkoleń na temat „Metod prowadzenia konsultacji społecznych” w ramach „Jasne, że konsultacje” – projektu wdrożeniowego budżet partycypacyjny w naszym mieście.  

Jednocześnie, ostatnie wolne miejsca na pozostałe terminy wyczerpują się. Od przeszkolonych osób uzyskaliśmy wiele cennych propozycji zasad na jakich budżet partycypacyjny może zostać wdrożony. Uczestnicy szkoleń uzyskali informacje na tematy, m.in. o wzroście udziału w działaniach konsultacyjnych oraz zwiększeniu wiedzy z zakresu technik i narzędzi konsultacyjnych mieszkańców, w tym przedstawicieli NGO i rad dzielnic.
Dlatego tym samym jesteśmy przekonani o tym, iż grupę roboczą będą stanowiły osoby świetnie przygotowane merytorycznie oraz zdeterminowane do działań mających na celu przełomowe zmiany dla miasta Częstochowy.
Prace grupy roboczej coraz bliżej, jednak jeszcze każdy ma szansę w niej uczestniczyć , wystarczy zgłosić swój udział w jednym z najbliższych szkoleń.