Zadania zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą być realizowane jedynie na gruntach, których właścicielem jest Gmina Miasto Częstochowa.

Aby mogli Państwo dowiedzieć się, które to tereny, uruchomiliśmy na geoportalu mieszkańców specjalny profil tematyczny „budżet partycypacyjny”.

Dzięki niemu, w bardzo łatwy sposób można sprawdzić, na których terenach możliwe są do zrealizowania zadania w ramach budżetu partycypacyjnego.

Mapa przedstawiająca podział miasta na dzielnice oraz prezentująca tereny miejskie, na których mogą być realizowane proponowane przez Państwa zadania, dostępna jest pod adresem:

http://e.czestochowa.pl/bp

 

Obsługa aplikacji nie jest trudna, a żeby w pełni korzystać z możliwości geoportalu mieszkańców, serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów instruktażowych, znajdujących się tutaj:

http://e.czestochowa.pl/portal-edukacyjny/?IdKat=1400001398&IdStr=1400001399