Rynek Wieluński w Częstochowie
Koncepcja rewitalizacji urbanistycznej i rewaloryzacji Rynku

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice 2014

autorzy opracowania: inż. arch. Aleksandra Buś, inż. arch. Paweł Galiński,
inż. arch. Piotr Gnacek, inż. arch. Szymon Helicki, inż. arch. Krzysztof Krauze,
inż. arch. Piotr Nowicki, inż. arch. Joanna Nowrot, inż. arch. Mateusz Pośpiech,
inż. arch. Mateusz Rymar, inż. arch. Karolina Sewera, inż. arch. Karolina Stach,
inż. arch. Paweł Szmuc, inż. arch. Justyna Trzcińska, inż. arch. Sabina Nitsze,
inż. arch. Marta Wolniak, inż. arch. Michał Wołek, inż. arch. Tomasz Wróbel,
dr inż. arch. Marek Janik
opieka dydaktyczna i naukowa: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło,
dr inż. arch. Marek Janik, dr inż. arch. Marek Rawecki
opracowanie i podsumowanie: dr inż. arch. Marek Janik

Opracowanie niniejsze stanowi podsumowanie pracy, której celem było sporządzenie koncepcji strategii przekształceń centralnego obszaru dzielnicy Częstochówka w Częstochowie i urbanistyczno-architektonicznej koncepcji rewaloryzacji Rynku.
Opracowanie powstało na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Urzędem Miasta Częstochowa. Przedstawione w nim materiały są efektem pracy grupy studentów studiów 2. stopnia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Pierwszy etap prac był poświęcony zdiagnozowaniu sytuacji, określeniu potencjału i możliwości rozwojowych miejsca, dyskusji nad strategicznym kierunkiem działań i poszukiwaniu pomysłów na konkretne projekty. Ta część była wspólną pracą całej grupy, w kolejnym etapie zespoły dwu- i trzyosobowe niezależnie opracowywały własne koncepcje rewaloryzacji urbanistycznej Rynku Wieluńskiego i ul. Św.  Rocha.

Koncepcje rewaloryzacji Rynku Wieluńskiego i ul. Św. Rocha:

 

Plansza_A1
Plansza_A2
Plansza_A3
Plansza_B1
Plansza_B2
Plansza_B3
Plansza_C1
Plansza_C2
Plansza_C3
Plansza_D1
Plansza_D2
Plansza_D3
Plansza_F1
Plansza_F2
Plansza_F3
Plansza_G1
Plansza_G2
Plansza_H1
Plansza_H2
Plansza_H3