Zakończył się pierwszy etap weryfikacji formalno-prawnej formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczący oceny formalnej.

Na tym etapie sprawdzaliśmy przede wszystkim czy formularz został złożony w terminie (tj. 21 lipca – 30 września br.), czy propozycja została opisana na właściwym formularzu, czy określony został charakter zadania oraz wskazana została nazwa dzielnicy (dot. zadania o charakterze dzielnicowym), czy wnioskodawca wypełnił wszystkie wymagane rubryki formularza oraz czy formularz złożył i podpisał wnioskodawca do tego uprawniony (mieszkaniec Częstochowy).

 

W zamieszczonej poniżej bazie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące pierwszego etapu weryfikacji jakim była ocena formalna.

 

Baza propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok po pierwszym etapie weryfikacji formalno-prawnej znajduje się TUTAJ