W czwartek, 26 lutego dyskutowaliśmy o tym jak usprawnić częstochowski budżet partycypacyjny. Burzliwa dyskusja trwała do późnych godzin wieczornych.

 

 

Wczoraj spotkaliśmy się w gronie osób zainteresowanych udoskonaleniem procedury budżetu partycypacyjnego w Częstochowie. Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli Rady Miasta Częstochowy, Prezydenta Miasta, miejskich urzędników, członków Rad Dzielnic, przedstawicieli grupy roboczej, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców rozmawialiśmy na temat procesu budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Wspólnie omówiliśmy uwagi mieszkańców, które spłynęły do nas w ramach prowadzonej ewaluacji budżetu.

 

W oparciu o ustalenia podjęte podczas dyskusji, przygotowaliśmy projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego w Częstochowie oraz zmodyfikowaliśmy Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu do konsultacji opracowane dokumenty.

 

W przypadku, jeśli macie Państwo uwagi do zawartych w dokumentach zapisów, prosimy o przekazywanie ich do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy w formie elektronicznej na adres e-mail konsultacje@czestochowa.um.gov.pl lub tradycyjnie, składając je w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pok. 3.

 

Na Państwa opinie oczekujemy do czwartku, 5 marca br.