Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Prezydent Miasta proponuje zwiększyć środki przeznaczone na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

 

 

Krzysztof Matyjaszczyk zarówno podczas spotkań grupy roboczej, jak i tych podsumowujących wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, deklarował, że jeśli tylko taka forma współdecydowania o sprawach miasta spotka się z zainteresowaniem i zaangażowaniem częstochowian, to zdecyduje o przeznaczeniu na ten cel większych środków.

 

Prezydent proponuje zwiększenie środków przeznaczonych na te zadania do 1,1 proc. (dotychczas jest to 1 procent liczony od dochodów miasta), a także zmianę nazwy – z partycypacyjnego na budżet obywatelski. O tym, czy te propozycje wejdą w życie zadecydują radni, głosując nad projektem uchwały.

 

– Byłoby to o prawie milion złotych więcej niż w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego– mówi Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. – W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel 6.661.679 zł, w ubiegłym roku było to w sumie 5.738.869 zł.

 

Do czwartku, 5 marca w Wydziale Polityki Społecznej czekano na ostatnie opinie i uwagi mieszkańców, które pozwolą udoskonalić w kolejnych latach proces budżetu partycypacyjnego i coraz sprawniej współdecydować o wydatkowaniu części miejskiego budżetu.

 

Wcześniej, 26 lutego w sali sesyjnej odbyło się wysłuchanie publiczne podsumowujące I edycję Częstochowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wzięli w nim udział radni, miejscy urzędnicy, przedstawiciele Rad Dzielnic, grupy roboczej, organizacji pozarządowych, mieszkańcy i oczywiście Prezydent Miasta.

 

W oparciu o ustalenia podjęte podczas dyskusji, przygotowano projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, zmodyfikowano także Formularz propozycji zadania.

 

Projekty dostępne są tutaj

SyB