Decyzją częstochowskich radnych miejski budżet partycypacyjny zmieni nazwę na obywatelski. Zgodnie z propozycją prezydenta miasta wzrośnie też procentowa część środków, jakie miasto przeznaczy na wskazane przez mieszkańców potrzeby.

Nowy budżet obejmie 1,1 proc. dochodów własnych miasta i będzie wyższy od dotychczasowego – partycypacyjnego o 0,1 punktu procentowego.

Nie zmieni się system podziału środków. Na zadania o charakterze ogólnomiejskim zostanie przeznaczonych 25% ogółu środków budżetu obywatelskiego, a na zadania dzielnicowe 75% (przy czym 10% to kwota bazowa – taka sama dla każdej z dzielnic, 20% to kwota uwzględniająca udział obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta, a 45% to kwota uwzględniająca udział liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców miasta).

Projekt nowej uchwały W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO przygotowano po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz w oparciu o uwagi radnych miejskich i dzielnicowych.

Celem wdrażanych zmian jest usprawnienie procesu przeznaczania środków miejskich na wskazane przez mieszkańców zadania, możliwość realizacji większej liczby zgłoszonych pomysłów oraz dalsza aktywizacja inicjatywy obywatelskiej.

ŁS