Obecnie, na etapie realizacji zadań wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, odbywają się spotkania z udziałem osób, które złożyły formularze propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego na rok 2015, a ich zadania wygrały w głosowaniu mieszkańców i będą zrealizowane jeszcze w tym roku.

 

 

Obecnie odbywają się spotkania z udziałem osób, które złożyły formularze propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego na rok 2015, a ich zadania wygrały w głosowaniu mieszkańców i będą zrealizowane jeszcze w tym roku.

Miejscy urzędnicy dyskutują z wnioskodawcami oraz zaproszonymi ekspertami nad możliwością wprowadzenia niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań zmian w zwycięskich propozycjach.  Wszelkie modyfikacje zakresu rzeczowego  nanoszone są zawsze przy udziale i po akceptacji wnioskodawcy.

Dotychczas odbyły się spotkania w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydziale Polityki Społecznej oraz Miejskim Zarządzie  Dróg i Transportu.

Cieszy ogromnie fakt, że każde takie spotkanie przynosi zamierzony efekt w postaci  rozwiązania satysfakcjonującego wnioskodawcę oraz dającego możliwość zrealizowania proponowanego zadania w tym roku.