Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłosił przetarg oraz dwa zapytania ofertowe na wykonanie kolejnych inwestycji wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 

 

 

 

Zapytania ofertowe dotyczą  remontu chodnika wzdłuż ul. Schillera oraz budowy fragmentu drogi rowerowej przy skrzyżowaniu alei Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego na Północy. Wzdłuż ul. Schillera rozebrany zostanie stary chodnik i ułożona nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Zakres prac przy budowie fragmentu drogi rowerowej obejmuje natomiast wymianę zniszczonych krawężników i położenie nowej nawierzchni. Po podpisaniu umów wykonawcy będą mieli miesiąc czasu na realizację zadań.

 

Ogłoszony został też przetarg na przebudowę chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego – także w dzielnicy Północ. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych, z kostki brukowej oraz krawężnika ulicznego i ułożenie nowej. Oferty można składać do 21 kwietnia w budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Popiełuszki 4/6, pok. 43. Firma wyłoniona w przetargu będzie miała 60 dni od daty podpisania umowy na realizację tego zdania.