W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, przedstawiamy Raport podsumowujący przeprowadzone działania. Znajdują się w nim wszystkie opinie zebrane podczas konsultacji wraz z informacją na temat ich statusu oraz wyjaśnieniem powodu, dla którego zostały wzięte pod uwagę lub odrzucone.

W punkcie 5 Raportu pn. „Podsumowanie konsultacji” zaprezentowano rozwiązanie wybrane na podstawie opinii przedstawionych zarówno przez mieszkańców miasta jak i specjalistów w zakresie ruchu drogowego.

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań Miejski Zarząd Dróg i Transportu zlecił opracowanie specjalnego Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który stanowi załącznik do Raportu.

Późniejszy termin przekazania wyników konsultacji związany jest z koniecznością opracowania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zleconego w dniu 13.08.2015 i zakończonego w dniu 25.08.2015 a przekazanego do Urzędu Miasta w dniu 1.09.2015 r.

 

Załączniki:

Raport z przeprowadzonych konsultacji

Zal. 1 – Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji

Zal. 2 – Koncepcja zagospodarowania – Wariant 1

Zal. 3 – Koncepcja zagospodarowania – Wariant 2

Zal. 4 – Opinie mieszkańców

Zal. 5 – Opinia Stacji Pogotowia Ratunkowego

Zal. 6. – Opinia Straży Miejskiej

Zal. 7 – Opinia Komendy Miejskiej Policji

 

Zal. 8 – Wynik Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

audyt – rys. 1

audyt – rys. 2

audyt – rys. 3

 
 
 
Zal. 11 – plakat informacyjny