Do późnych godzin wieczornych trwało spotkanie ewaluacyjne, podczas którego mieszkańcy Częstochowy wraz z urzędnikami dyskutowali o zasadach i przyszłości budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

W spotkaniu udział ponad 60 osób, m.in. Radni Miasta Częstochowy, Prezydent Miasta Częstochowy, członkowie Rad Dzielnic, reprezentanci organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy miasta zainteresowani częstochowskim budżetem obywatelskim.

 

Nad przebiegiem spotkania czuwali przedstawiciele Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, którzy od początku wspólnie z Urzędem Miasta realizują działania mające na celu zwiększenie partycypacji społecznej w Częstochowie.

 

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, który zaprezentował wyniki monitoringu budżetu obywatelskiego w Częstochowie przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic. W podsumowaniu raportu z monitoringu częstochowskie rozwiązania włączające mieszkańców w proces BO uznane zostały za wzorcowe w skali kraju.

 

Główne zagadnienia poddane dyskusji to podział środków na zadania, możliwość ograniczania do określonej wysokości kosztów zadań (np. możliwość zgłoszenia propozycji zadania z budżetem oszacowanym na maksymalnie 60% ogółu środków finansowych ogólnomiejskich), możliwość głosowania za pośrednictwem innej osoby, ogólnodostępność realizowanych w ramach BO zadań, itp.

 

Kolejnym krokiem procesu ewaluacji, mając na uwadze fakt, że zasady BO w Częstochowie tworzymy wspólnie z mieszkańcami, będzie ankieta dostępna  już wkrótce na naszej stronie,  która pozwoli uszczegółowić proponowane przez mieszkańców zmiany do procedur BO.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział w dyskusji. Państwa głosy są dla nas bardzo ważne. Dziękujemy także mieszkańcom za ciągłe zaangażowanie w proces tworzenia kolejnej edycji BO!

 

 

Spotkanie
?