Zapraszamy do udziału w ewaluacji zakończonej II edycji budżetu obywatelskiego. Częstochowa jest miastem, w którym zasady dotyczące budżetu obywatelskiego tworzymy wspólnie.

W związku z tym, prosimy o wypełnienie ankiety, dzięki której będziemy mogli poznać Państwa opinie odnoszące się do przebiegu tegorocznej edycji.

Wszelkie Państwa spostrzeżenia pozwolą nam usprawnić proces tworzenia budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Przekazane uwagi zostaną zebrane oraz poddane szczegółowej i wnikliwej analizie podczas wysłuchania publicznego, które odbędzie się we wtorek, 2 lutego br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych budżetem obywatelskim serdecznie zapraszamy do udziału.

W oparciu o podjęte podczas dyskusji ustalenia wprowadzone zostaną niezbędne korekty do obowiązujących procedur oraz aktów prawa lokalnego.

 

Budżet obywatelski pozwala nam w sposób bezpośredni wpływać na to jak zmienia się nasze miasto. W 2015 roku zrealizowanych zostało z powodzeniem kilkadziesiąt pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Powstały m.in. nowe boiska, skatepark, zrewitalizowano liczne skwery i place zabaw, poprawiła się infrastruktura pieszo-rowerowa.

 

W 2016 roku zrealizujemy 120 nowych pomysłów, na które głosowało ponad 30 tysięcy częstochowian. Wynika z tego faktu niezbicie, że mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Przystępne procedury to jeden z elementów, które zachęcają do udziału w tym przedsięwzięciu. Dlatego też, będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dostępnej tutaj.

 

 

Na ankiety oczekujemy do dnia 31 stycznia 2016 r.

 

 

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała.63.IX.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

ZARZĄDZENIE Nr 218.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2016 r.

Załącznik nr 1_INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Załącznik nr 2_Karta ustaleń dotyczących zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 3 Karta do głosowania

Załącznik nr 4_Miejsca do głosowania w budżecie obywatelskim na 2016 r.