W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony mieszkańców odnośnie zadań realizowanych w 2015 r.  w ramach I edycji BO w Częstochowie, prezentujemy zestawienie wszystkich zrealizowanych zadań, wraz z informacją odnośnie planowanego, szacunkowego kosztu realizacji, jak i danymi dotyczącymi faktycznie poniesionych kosztów przez jednostki realizujące zadania.

Mamy nadzieję, że niniejsze zestawienie, oprócz swojej funkcji informacyjnej, będzie dla Was również źródłem wiedzy na temat kosztów poszczególnych zadań podczas składania formularzy propozycji zadań w ramach tegorocznej edycji BO.

 

Zestawienie zadań – I edycja