W oparciu o przeprowadzoną ewaluację ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego prezentujemy projekt uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego wraz ze zmianami, których celem jest usprawnienie realizacji III edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Naniesione zmiany w treści uchwały zaznaczono kolorem szarym.

Projekt uchwały III edycji BO

Postulowane zmiany zostały naniesione w oparciu o uwagi przekazane przez mieszkańców w ankietach oraz zebrane podczas wysłuchania publicznego, w którym udział wzięli Radni Miasta, Prezydent Miasta, mieszkańcy i urzędnicy.

Swoje uwagi w ankietach przekazało 1358 mieszkańców Częstochowy.

Wyniki ankiety II edycji Budżetu Obywatelskiego

Uwagi dotyczące projektu uchwały można przesyłać w dniach 18 – 29 lutego na adres konsultacje@czestochowa.um.gov.pl