Prezentujemy listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach tegorocznego głosowania mieszkańców.

Zakończyła się weryfikacja formalnoprawna propozycji zadań, które częstochowianie zgłosili w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

 

Listę zadań poddawanych pod głosowania prezentujemy poniżej.

Tegoroczne głosowanie odbywać się będzie w dniach 22 – 30 października. Pełna lista miejsc do głosowania już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.

 

Zachęcamy wszystkich wnioskodawców, na których zadania będzie można głosować podczas tegorocznego głosowania do promocji zgłoszonych pomysłów.  Z pewnością pomogą w tym materiały graficzne BO dostępne tutaj.

Zapraszamy również do udziału w organizowanych przez Rady Dzielnic forach dzielnicowych. Spotkania te będą znakomitą okazją do zaprezentowania swoich pomysłów i zachęcenia do głosowania na nie mieszkańców dzielnic.  Podczas spotkań wnioskodawcy będą mogli również podjąć decyzję dotyczącą wycofania dublujących się zadań. Harmonogram spotkań w dzielnicach publikujemy tutaj.

 

Lista zadań poddawanych pod głosowanie w ramach III edycji BO:

 

 

Wykaz wszystkich zadań (zweryfikowanych negatywnie i pozytywnie) w poszczególnych dzielnicach oraz zadań ogólnomiejskich: