Kolejne przedsięwzięcie w naszym mieście na rzecz aktywizacji obywatelskiej osób starszych. Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, które do udziału zaprasza wszystkich mieszkańców i mieszkanki Częstochowy, mających ukończony 60 rok życia.

Celem gry jest popularyzacja aktywności obywatelskiej oraz zachęcanie do inicjowania i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o zgłoszenie telefoniczne pod numerem 34 34 30 038 lub poprzez e-mail (biuro@pimis.pl) do 01.10.2016 r. do godz. 12:00.

Udział w grze jest bezpłatny, dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Termin: 02.10.2016 r., godz. 11:00 – 14:00. Miejsce: Plac Biegańskiego, przy Ratuszu (w razie niekorzystnych warunków pogodowych – budynek USC, ul. Focha 19/21).

Gra jest częścią projektu „Obywatelski katalizator zmiany II” realizowanego przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).