W związku z zakończeniem kolejnego etapu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+ prezentujemy kolejną wersję projektu uzupełnionego i poprawionego zgodnie z wskazaniami uczestników konsultacji.

Dodatkowo prezentujemy dokumenty uzupełniające do Diagnozy Społeczno-Gospodarczej Częstochowa 2015:

  • Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Częstochowa; materiał przygotowany przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • Zestawienie 68 wskaźników porównawczych określających rozwój Częstochowy na tle 24 miast o podobnym potencjale ( benchmarking 2014)

Do czasu przekazania projektu Strategii Radzie Miasta Częstochowy (przewidywany termin: 4 listopada) oczekujemy dalszych uwag i wniosków od mieszkańców Miasta Częstochowy.

Prosimy je kierować na adres e.mal: strategia@czestochowa.um.gov.pl lub telefonicznie na nr 34 3707 264.

Osoby odpowiedzialne za konsultacje: Barbara Ruksza i Jarosław Kapsa.

strategia-rozwoju-miasta-czestochowy-2030

benchmarking-2014

powiazania_komunikacyjne