Prezentujemy dokumenty powstałe w ramach prowadzonych konsultacji Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+.

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+

Zestawienie uwag zgłoszonych w czasie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZĘSTOCHOWA – UWARUNKOWANIA STRATEGICZNEGO ROZWOJU MIASTA
Wyniki warsztatów strategicznych – 2016-05-31

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZĘSTOCHOWA – WIZJA, CELE I KIERUNKI STRATEGICZNEGO ROZWOJU MIASTA
Wyniki warsztatów strategicznych – 2016-06-13

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZĘSTOCHOWA – PROJEKTY I PODSTAWY WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA
Wyniki warsztatów strategicznych – 2016-06-20