W tym roku pula środków, którą rozdysponują częstochowianie na przyszłoroczne zadania BO zostanie zwiększona o prawie 2 miliony złotych i wyniesie aż 8 mln 735 tys. 830 zł.

Zwiększenie puli środków to najważniejsza zmiana zgłoszona i przyjęta przez Radę Miasta w uchwale w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. Zwiększenie wydzielonej z budżetu miasta Częstochowy puli na budżet obywatelski jest wynikiem akceptacji propozycji przeznaczenia na BO 1,5% rocznych dochodów własnych miasta, co daje kwotę 8 mln 735 tys. 830 zł.

Jest to suma, jaka będzie do rozdysponowania w tegorocznym głosowaniu na zadania zaproponowane przez częstochowian do realizacji w 2018 r.

– Budżet obywatelski umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które są dla mieszkańców najważniejsze i im najbliższe – komentuje prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Niedawno, podczas lekcji obywatelskich, które przeprowadzaliśmy w częstochowskich gimnazjach, miałem okazję przekonać się ile wartościowych pomysłów mają młodzi częstochowianie. Dlatego jestem przekonany, że te większe środki będą rozdysponowane i wydane sensownie, z rzeczywistą korzyścią dla miasta i jego mieszkańców.

Druga istotna zmiana dotyczy lokalizacji proponowanych zadań inwestycyjnych. W myśl nowych zasad  mogą być one realizowane tylko na takich terenach miejskich, na których w poprzednim roku nie powstała żadna inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Takie rozwiązanie da większą szansę na realizację inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w różnych częściach dzielnic.

W zapisach uchwały doprecyzowano też pojęcie „ogólnodostępności” inwestycji, które powstają w ramach BO, a także wykluczono możliwość wykonywania zadań inwestycyjnych na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do gminy.