Zachęcamy do zapoznania się z Miejskim Programem Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2016-2020+

Dokument dostępny jest tutaj.

Uwagi do treści dokumentu prosimy kierować do Wydziału Polityki Społecznej na adres: rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl do dnia 18 kwietnia 2017 r.