Więcej pieniędzy na nowe pomysły!

Już za niecały miesiąc rozpoczynamy składnie wniosków w IV edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku pula środków, którą rozdysponują częstochowianie na przyszłoroczne zadania BO została zwiększona o ponad 2 miliony złotych i wynosi aż 8 mln 735 tys. 830 zł.

Wzorem ubiegłych edycji cały proces uchwalania budżetu obywatelskiego będzie podzielony na następujące etapy:

 

ETAP I

Opublikowanie materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego

11 maja 2017r. udostępnienie do publicznej wiadomości pod adresem internetowym http://www.e.czestochowa.pl/bp mapy:

  1. terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego,

  2. podziału miasta na jednostki pomocnicze (dzielnice);

  3. harmonogramu IV edycji BO w Częstochowie – na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

ETAP II

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego:

  1. rozpoczęcie: 10 czerwca 2017 r.,

  2. zakończenie: 08 sierpnia 2017 r.;

09 sierpnia 2017 r – opublikowanie na stronie internetowej zestawienia złożonych formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego po zakończeniu naboru.

ETAP III

Weryfikacja formalnoprawna zadań:

  1. rozpoczęcie: 10 czerwca 2017 r.,

  2. zakończenie: 20 września 2017 r.;

21 września 2017 r.: opublikowanie na stronie internetowej zestawienia formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie.

ETAP IV

Informacja i promocja zadań w dzielnicach

 1. informacja w dzielnicach o zadaniach poddanych pod głosowanie:

 • rozpoczęcie: 21 września 2017 r.,

 • zakończenie: 20 października 2017 r.;

 1. promocja zadań poddanych pod głosowanie:

 • rozpoczęcie: 21 września 2017 r.,

 • zakończenie: 20 października 2017 r.;

ETAP V

Głosowanie nad propozycjami zadań:

1. w komisjach do głosowania

– rozpoczęcie: 21 października 2017 r.,

– zakończenie: 29 października 2017 r.;

2. za pośrednictwem poczty:

– rozpoczęcie: 21 października 2017 r.,

– zakończenie: 5 listopada 2017 r., decyduje data wpłynięcia karty do głosowania do urzędu.

(W jednej kopercie może znajdować się tylko jedna karta do głosowania).

3. przez internet:

– rozpoczęcie: 21 października 2017 r.,

– zakończenie: 5 listopada 2017 r.

17 listopada 2017 r. upublicznienie wyników głosowania

 

 

W tej edycji budżetu mamy dwie zmiany dotyczące miejsc i obiektów na których można realizować zadania z budżetu obywatelskiego

Pierwsza dotyczy lokalizacji proponowanych zadań inwestycyjnych. W myśl nowych zasad  mogą być one realizowane tylko na takich terenach miejskich, na których w poprzednim roku nie powstała żadna inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Takie rozwiązanie da większą szansę na realizację inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w różnych częściach dzielnic.

W myśl drugiej zmiany w zapisach uchwały doprecyzowano pojęcie „ogólnodostępności” inwestycji, które powstają w ramach BO, a także wykluczono możliwość wykonywania zadań inwestycyjnych na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do gminy.