W maju rozpoczyna się w Częstochowie realizacja projektu, którego celem jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści. Przeciwdziałanie aktom przemocy będących pochodną szeroko pojętej nietolerancji nie jest zadaniem łatwym – jest to proces długofalowy i mozolny, który żeby okazał się skuteczny należy rozpocząć na jak najwcześniejszym etapie edukacji.

 

W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów propagowane będą zachowania sprzyjające tolerancji oraz umiejętność dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi.

W ostatnim czasie w całej Polsce coraz częściej dochodzi do różnego rodzaju aktów przemocy, których tłem jest mowa nienawiści. Przemoc dotyczy ludzi w każdym wieku, a jej postać może być bardzo różna, może nas dosięgnąć wszędzie, na ulicy, szkole, a także – niestety – w miejscu, które powinno być najbezpieczniejsze, czyli w rodzinie.

 

Przewidziane są szkolenia dla młodzieży, rodziców i pedagogów z porozumienia bez przemocy i rozwiązywania konfliktów. Zostanie wyszkolonych 60 mediatorów rówieśniczych, którzy będą działali na terenie swoich szkół rozwiązując konflikty i propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy w szkołach. Ogółem objętych projektem zostanie ponad 500 mieszkańców Częstochowy.