1 kwietnia rozpoczną się konsultacje społeczne na temat możliwości korzystania z fajerwerków podczas imprez miejskich oraz dotyczące wyboru programu zdrowotnego w zakresie ochrony przed kleszczami dla mieszkańców Częstochowy.

Po raz pierwszy mieszkanki i mieszkańcy będą mogli wyrażać swoje opinie i dyskutować o sprawach miasta on-line za pomocą specjalnej platformy do prowadzenia konsultacji społecznych. Narzędzie to przygotowane m.in.: przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych uwzględnia szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością dotyczące narzędzi komunikacji.

Pierwszy z konsultowanych tematów dotyczyć będzie możliwości wyboru sposobów ochrony przed skutkami ugryzień kleszczy. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie i zdecydować co będzie bardziej pomocne:

– bezpłatne szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu czy możliwość skorzystania z bezpłatnych badań  umożliwiających wczesne wykrycie boreliozy.

Temat drugich konsultacji będzie poświęcony możliwości użytkowania fajerwerków podczas miejskich imprez i uroczystości. Mieszkanki i mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie wypełniając formularz ankiety, uczestnicząc w dyskusjach na forum on-line, czy biorąc udział w spotkaniu z ekspertami.

Ankieta konsultacyjna będzie dostępna dla mieszkańców już od 1 kwietnia br. na nszej stronie.

– Platforma powstała w ramach projektu „wDialogu”, którego ważnym partnerem w testowaniu i modyfikacji oprogramowania  tak, by w jak największym stopniu spełniało oczekiwania mieszkańców, był Urząd Miasta Częstochowy – wyjaśniła dr Anna Przybylska z Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Częstochową współpracujemy od 2010 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych i jest to cenne doświadczenie uczenia się od siebie nawzajem naukowców i samorządowców.

Narzędzie pilotażowo wdrożone w Częstochowie  będzie bezpłatnie dostępna dla wszystkich gmin w Polsce.

Oprogramowanie informatyczne „Dialogu” pomaga planować konsultacje społeczne, które są następnie prowadzone w sposób tradycyjny (spotkania bezpośrednie, ankiety papierowe) lub za pośrednictwem internetu (debaty tekstowe, debaty głosowe, spotkania plenarne z ekspertami, ankiety elektroniczne).

Zestaw narzędzi przygotowanych przez zespół projektu zachęca uczestników konsultacji do prowadzenia dialogu w odniesieniu do faktów i obiektywnych ograniczeń np. dając dostęp do odpowiednio sformatowanych materiałów informacyjnych. Skłania ich do merytorycznej debaty np. wprowadzając wymóg użycia argumentu na poparcie opinii. Wspiera refleksyjne podejmowanie decyzji prezentując mapę argumentacji tworzoną automatycznie na podstawie treści forum tekstowego. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 i od początku były rozwijane z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Oprogramowanie wDialogu zostało opracowane przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski (lider), Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Biuro Promocji MIT, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (do końca 2014 r.), Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (od początku 2015 r.), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (do 2016 r.) w ramach projektu pt. „Nowe perspektywy Dialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program „Innowacje Społeczne”).

Zachęcamy do kontaktu: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl

Materiały informacyjne:

Materialy_informacyjne_fajerwerki

Materialy_informacyjne_programy_zdrowotne

Zasady prowadzenia konsultacji określają zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy:

ZARZĄDZENIE Nr 2318.2018 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących używania fajerwerków i pirotechniki w czasie miejskich imprez i uroczystości

ZARZĄDZENIE Nr 2319.2018 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących realizowanych i planowanych programów zdrowotnych