Rozpoczynając kolejną edycję budżetu obywatelskiego zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie lokalnych liderów zaangażowanych w działania na rzecz budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Jeśli lubisz i chcesz działać na rzecz miasta, masz głowę pełną pomysłów i nie boisz się wyzwań – weź udział w szkoleniu i zostań lokalnym liderem budżetu obywatelskiego! Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!!

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • jak być dobrym liderem (warsztaty),

  • jak pracować na rzecz swojej dzielnicy i miasta,

  • jak działa budżet obywatelski w Częstochowie (nowe zasady głosowania).

Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniu 12 maja 2018 r. (sobota) w dwóch grupach warsztatowych (należy wybrać preferowaną grupę):

1) 09.00 – 13.00,

2) 15.00 – 19.00,

w Sali Błękitnej USC, ul. Focha 19/21. Każdorazowo dla grupy 20 osób.

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia szkoleniowego „Points of You” oraz autorskiej gry szkoleniowej z gatunku „Serious games”.

 

Zgłoszenie należy przesyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: jwrzalik@czestochowa.um.gov.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat liderski na rok 2018, identyfikator oraz materiały szkoleniowe.

Lista liderów zostanie opublikowana na stronie: www.konsultacje.czestochowa.pl oraz przekazana do Rad Dzielnic w celu współpracy.

Osoby przeszkolone będą zobowiązane do:

  • zorganizowania i przeprowadzenia w swojej dzielnicy jednego spotkania doradczego
    w okresie naboru formularzy zadań składanych w ramach budżetu obywatelskiego,

  • bieżącego wspierania pracowników urzędu w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie
    z partnerem społecznym na rzecz propagowania i realizacji budżetu obywatelskiego,

  • promocji głosowania oraz zadań poddanych pod głosowanie.