Podczas sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 28 lutego br. miało miejsce pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie BO opracowanego podczas prac grupy roboczej, w której uczestniczyli mieszkańcy i mieszkanki miasta, personel urzędu oraz przedstawiciele rad dzielnic. Częstochowscy Radni zaproponowali, aby zorganizować dodatkowe spotkanie, podczas którego jeszcze raz wspólnie porozmawiamy o zasadach budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

Ponieważ wszystkim nam zależy, aby jak najlepiej przygotować kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Częstochowie, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad tym, jakie zapisy powinien zawierać nasz częstochowski dokument określający zasady BO. Wspólnie przeanalizowany i omówiony projekt uchwały w sprawie BO zostanie następnie przedłożony Radnym Miasta, którzy będą głosować przyjęcie projektu na najbliższej sesji Rady Miasta w dniu 14 marca br.

Co roku pracujemy nad tym, aby zasady BO spełniały oczekiwania mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Wszystkie uwagi i opinie zgłaszane podczas spotkań dotyczących tworzenia zasad BO są analizowane i dyskutowane. Pomysły mieszkańców i mieszkanek są naprawdę bardzo pomocne i usprawniają procedury naszego BO.

Wszystkie osoby zainteresowane budżetem obywatelskim serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 7 marca o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Budżet obywatelski pozwala nam w sposób bezpośredni wpływać na to jak zmienia się nasze miasto. Od początku istnienia budżetu obywatelskiego w Częstochowie zrealizowaliśmy ponad 500 inwestycji i działań, które zgłosiliście i wybraliście w ramach BO. Nieustannie pracujemy nad poprawą procedur budżetu obywatelskiego tak, aby zachęcały do udziału w tym przedsięwzięciu, dlatego liczymy na Wasz liczny udział!

Z projektem uchwały o tworzeniu budżetu obywatelskiego można zapoznać się pod linkiem .