Fundacja im. Stefana Batorego wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Masz Głos, mającej na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi.

Akcja Masz Głos to propozycja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie działać w swojej społeczności i wprowadzać pozytywne zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Uczestnicy i uczestniczki przy wsparciu doświadczonych koordynatorów i koordynatorek regionalnych (w województwie śląskim wsparcia udziela Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) oraz ekspertek i ekspertów w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem, planują i realizują działania, wykorzystując możliwe formy dialogu między społecznością lokalną a samorządem. Celem tych działań jest doprowadzenie do określonej zmiany w swoim otoczeniu, która poprawi życie mieszkanek i mieszkańców i/lub wzmocni w nich poczucie możliwości wpływania na decyzje dotyczące ich miejscowości. Ponadto osoby uczestniczące w akcji Masz Głos mają dostęp do materiałów edukacyjnych i promocyjnych, mogą brać udział w szkoleniach, wymieniać między sobą doświadczenia oraz otrzymać mikrogrant na swoje działania.

Uczestnikami i uczestniczkami mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje, jeżeli podejmowane przez nie działania służą całej społeczności. W akcji biorą zatem udział stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy mieszkanek i mieszkańców działające przy domach kultury, szkołach, bibliotekach itp.

Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Trwa ona około 10 miesięcy, rozpoczyna się od naboru i otwartych szkoleń wojewódzkich. Jej zwieńczeniem jest gala rozdania nagród „Super Samorząd”, wręczanych na Zamku Królewskim w Warszawie za najskuteczniejsze działania. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami.

Nabór do akcji Masz Głos prowadzony jest na stronie www.maszglos.pl i potrwa do 30 września 2019 r.

Osoby zainteresowane tematem mogą wziąć udział w szkoleniu wojewódzkim, którego celem jest przedstawienie różnych narzędzi partycypacji społecznej służącym skutecznemu zmienianiu najbliższego otoczenia. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się w Katowicach, 14 września w godz. 10.00 – 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Bona Fides. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.maszglos.pl. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat akcji Masz Głos można uzyskać pod adresem www.maszglos.pl.