W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu „Odnowa Promenady Niemena” 30 września 2019 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkankami i mieszkańcami.

 

Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta, 30 września o godzinie 18:00. Podczas jego trwania mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy będą mogli wypowiedzieć się na temat proponowanych wariantów przebudowy, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat tego, jak powinna wyglądać po przebudowie Promenada.

 

Przypominamy, że w trakcie trwania konsultacji, tj. do 30 września br. z proponowanymi koncepcjami można zapoznać się na stronie www.promenada.czestochowa.pl. Tam też można wskazać preferowaną koncepcję oraz zostawić swoją opinię na temat proponowanych projektów. Ankietę konsultacyjną można wypełnić także w formie papierowej w  Referacie Dialogu i Praw Człowieka Urzędu Miasta przy ul. Focha 19/21, pokój 32, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 albo w mobilnym punkcie do głosowania organizowanym w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego, zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj.