Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta rozpoczął przygotowania do tworzenia strategii promocji turystycznej Częstochowy. Dzięki funduszom z projektu COESIMA (Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych) zrealizowanego w ramach programu INTERREG IIIC Południe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, możliwe było opracowanie„Założeń do strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy”.

Na podstawie tych założeń i wytyczonych celów operacyjnych planowane jest stworzenie strategii promocji turystycznej naszego miasta wraz z programem operacyjnym. Dzięki jego metodycznej realizacji miasto będzie mieć szansę na zwiększenie liczby turystów i wydłużenie ich pobytów w Częstochowie, co stymulować powinno rozwój całego miasta.

1. Relacja ze spotkania konsultacyjnego poświęconego prezentacji opracowań przygotowanych w ramach projektu COESIMA – w tym „Założeń do strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy” – 6 czerwca 2008, sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy.

2. Skrótowe prezentacje związane z przygotowanymi opracowaniami przedstawione w czasie spotkania 6 czerwca:

 Założenia do strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy
 Opinie mieszkańców Częstochowy na temat rozwoju i promocji miasta jako centrum turystycznego
Rozwój Częstochowy jako centrum turystyczno-pielgrzymkowego w kontekście funkcjonowania Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach – Pyrzowicach.

3. Komunikaty o konsultacjach dotyczących „Założeń do strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy” publikowane w lokalnej prasie. UWAGA: termin zbierania opinii przedłużony do końca września br.