13 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych na temat modernizacji I i II Alei Najświętszej Maryi Panny.

 

Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami rozwiązań dotyczących przyszłego funkcjonowania głównej ulicy naszego miasta, a także placów: Biegańskiego i Daszyńskiego. Ten ostatni nie będzie jednak remontowany w tej fazie modernizacji, z uwagi na brak środków.

 

Na spotkaniu byli obecni zaproszeni przez Prezydenta Miasta mieszkańcy, właściciele nieruchomości, użytkownicy lokali usytuowanych w alejach, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Podczas spotkania, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Kazimierz Augustyn zaprezentował projekt zagospodarowania Alei Najświętszej Maryi Panny oraz koncepcję organizacji ruchu śródmieścia Częstochowy.

 

Po zakończeniu remontu I i II Alei Najświętszej Maryi Panny nie będą wprowadzane poważne zmiany ruchu na Placu Daszyńskiego. W przyszłym roku rozpocznie się realizacja układu komunikacyjnego obsługującego Galerię Jurajską. Będzie się to wiązało z udrożnieniem ul. Nadrzecznej i z budową nowej ulicy do obsługi Galerii. Zmiany te, też zostały poddane pod publiczną dyskusję, podobnie jak organizacja ruchu w Alei Najświętszej Maryi Panny. Oczekujemy na opinie mieszkańców, bo chodzi o to, by modernizację jak najlepiej przygotować do ich potrzeb.

 

Przebudowa Alei Najświętszej Maryi Panny to ważny społecznie projekt. W rejonie Alei kumuluje się wiele problemów: przestrzennych, społecznych i gospodarczych, jednocześnie mają one ogromny potencjał, który należy wykorzystać aby przywrócić im dawną rolę i nawet ją wzmocnić.

 

Podczas dyskusji mieszkańcy podnieśli wiele problemów oraz zadali szereg pytań dotyczących obsługi komunikacyjnej w Alei Najświętszej Maryi Panny i rejonie śródmieścia. Zgłoszonych zostało kilka tematów, m.in.:

 

 • ruch kołowy w III Alei,
 • dostępność komunikacji publicznej,
 • ograniczenie parkowania w alejach,
 • przejezdność Alei na linii północ-południe,
 • zbyt duże objazdy spowodowane zmianą organizacji ruchu.

Zarówno Prezydent jak i mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia dialogu we wszystkich ważnych kwestiach, w tym rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, które mają wpływ na funkcjonowanie śródmieścia.

 

Prezydent podkreślił, że ruch kołowy w I i II Alei zostanie utrzymany.

Zaproponował powołanie Zespołu składającego się z przedstawicieli Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy, Rady Gospodarczej i specjalistów w dziedzinie transportu. Zaprosił ich do dalszych spotkań, w tym do dyskusji w zespole zadaniowym „Wpływ rozwoju transportu na Częstochowską gospodarkę” powołanego po konferencji „Częstochowa wobec globalnego kryzysu”. Jej przedmiotem będą ważne zagadnienia, w tym dotyczące obsługi komunikacyjnej śródmieścia w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

 

Planowany układ drogowy po przeprowadzeniu modernizacji Alei Najświętszej Maryi Panny przewiduje:

 • 1. W I i II Alei Najświętszej Maryi Panny ruch będzie odbywał się jak do tej pory, z wyjątkiem parkowania, które w I Alei zmieni się na równoległe.(zmiana po ustaleniach w lipcu 2009 – patrz strona główna „Projektu Aleje”)
 • 2. Na Placu Biegańskiego zamknięte dla ruchu zostaną dwie osie jezdni wschód-zachód, ruch będzie odbywał się wokół płyty placu ulicami Kilińskiego, Racławicką, Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Szymanowskiego i Śląską.
 • 3. W celu usprawnienia komunikacyjnego w centrum miasta projektowana jest realizacja szeregu inwestycji drogowych, w tym budowa dróg dla obsługi Galerii Jurajskiej, wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II, przebudowa wlotu ul. Lelewela, udrożnienie ul. Racławickiej.

W przyszłości proponowane będą także rozwiązania wprowadzające ruch jednokierunkowy:

 • 1. ul. Jasnogórska od ul. Żwirki i Wigury do ul. Dąbrowskiego
 • 2. ul. Racławicka od ul. Kilińskiego do ul. Dąbrowskiego
 • 3. ul. Waszyngtona – ze wschodu na zachód od Alei Wolności do ul. Pułaskiego
 • 4. ul. Warszawska i Krakowska od ul. Krótkiej do okolic Elaneksu, w przeciwną stronę ul. Krakowska bis i ul. Nadrzeczna
 • 5. ul. Szymanowskiego od ul. Nowowiejskiego do ul. Śląskiej

Planowane są także nowe sygnalizacje świetlne: Śląska – Kilińskiego (przy ul. Kopernika, Waszyngtona, Szymanowskiego i Jasnogórskiej), Dąbrowskiego – Nowowiejskiego (przy ul. Jasnogórskiej, Racławickiej, Waszyngtona i Kopernika), skrzyżowanie Alei Najświętszej Maryi Panny i ul. Piłsudskiego i Wilsona, skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Krótkiej, skrzyżowanie ul. Strażackiej z ul. Krakowską, skrzyżowanie ul. Mirowskiej i Nadrzecznej oraz ronda: skrzyżowanie ul. Pułaskiego, Kopernika i św. Kazimierza oraz skrzyżowanie ul. Jasnogórskiej z Wałami Dwernickiego, a także pasy dla autobusów: ul. Warszawska (od ul. Krótkiej do Placu Daszyńskiego), ul. Nowowiejskiego.