Przez ponad pół roku trwały konsultacje  społeczne w sprawach dotyczących prowadzenia remontu oraz zagospodarowania Alei Najświętszej Maryi Panny po przeprowadzonej modernizacji.

 

W ramach tych konsultacji odbyło się około 10 otwartych spotkań z mieszkańcami oraz kilkadziesiąt różnego typu spotkań, debat, dyskusji z grupami mieszkańców.
Biorąc pod uwagę wnioski i propozycje mieszkańców naszego miasta zgłaszane podczas spotkań dotyczących modernizacji Alei Najświętszej Maryi Panny ustalono, iż po zakończeniu modernizacji Alei Najświętszej Maryi Panny:

  • ruch kołowy w I i II Alei będzie utrzymany,
  • zostanie zmieniony sposób parkowania z równoległego na skośne w I Alei oraz w II Alei na odcinku od Placu Biegańskiego do Alei Wolności/Alei Kościuszki, przybędzie w ten sposób 81 miejsc parkingowych w stosunku do istniejącej liczby,
  • jezdnia południowa III Alei zostanie udostępniona dla ruchu kołowego w okresie od 15 października do 15 kwietnia,
  • w Alejach zostanie utrzymana i preferowana komunikacja pasażerska- zbiorowa (MPK), zapewniona będzie również obsługa komunikacyjna obszaru związanego z III Aleją,
  • na placu Biegańskiego zostaną pozostawione połączenia na kierunku północ-południe – ruch ulicami Dąbrowskiego-Nowowiejskiego oraz Śląską-Kilińskiego będzie odbywał się jak obecnie.
    Na kierunku ze wschodu na zachód ruch prowadzić będzie ulica Racławicka, natomiast z zachodu na wschód ulica Szymanowskiego. Obie te ulice w rejonie placu Biegańskiego (tj. pomiędzy ulicami Dąbrowskiego-Nowowiejskiego oraz Śląską-Kilińskiego) będą jednokierunkowe. Ponadto planuje się wybudowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic Racławickiej z Dąbrowskiego oraz Szymanowskiego ze Śląską,
  • zgodnie z wcześniej opublikowanym harmonogramem prac plac Daszyńskiego nie będzie remontowany w latach 2009-2013 z uwagi na brak środków finansowych. Przed planowanym na 2014 rok rozpoczęciem modernizacji placu Daszyńskiego projekt zostanie poddany dodatkowym konsultacjom społecznym, tak aby wprowadzone tam rozwiązania były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

 

Pozostałe szczegółowe uwagi zgłaszane w trakcie licznych spotkań, w tym dotyczące docelowego zagospodarowania placu Daszyńskiego, będą rozpatrywane w dyskusji nad kształtowaniem obsługi komunikacyjnej śródmieścia, jak również w trakcie opracowywania Studium Transportowego dla miasta Częstochowy, jakie zostanie opracowane w 2010r. na podstawie kompleksowych pomiarów ruchu przeprowadzonych w bieżącym roku.