Trwają prace nad „Strategią Promocji Turystycznej Miasta Częstochowy  na lata 2010-2015”.

 

Przypominamy, że prace nad strategią promocji poprzedziło opracowanie (w ramach środków europejskiego projektu COESIMA) „Założeń do strategii promocji turystycznej Częstochowy”, które były prezentowane i konsultowane społecznie w 2008 r., a także przeprowadzenie badania ankietowego „Opinie mieszkańców Częstochowy nt. rozwoju i promocji miasta jako centrum turystycznego” .

 

 

Poniżej zamieszczamy materiał zawierający zasadnicze elementy autorskiej koncepcji strategii przygotowanej przez poznańską firmę Public Profits, która była już prezentowana w trakcie spotkania konsultacyjnego na sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

 

W czasie prezentacji autorzy koncepcji (firma Public Profits wygrała przetarg rozpisany przez UM na opracowanie strategii) wysłuchali pierwszych opinii, nieco wcześniej mieli też okazję zapoznać się z uwagami przesłanymi przez Urząd Miasta Częstochowy.

 

Mamy nadzieję na kolejne głosy, uwagi i wnioski dotyczące ww. materiału, które pomogą w przygotowaniu ostatecznej wersji opracowania.
Uwagi prosimy przesyłać na adres: kp@czestochowa.um.gov.pl
Z góry dziękujemy za wszystkie głosy.

 

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy
Koncepcja Strategii Promocji Turystycznej Miasta Częstochowy jako kontynuacja działań promocyjnych miasta.

Opinie nt. koncepcji „Strategii promocji turystycznej Miasta Częstochowy” firmy Public Profits
     * Wybrane głosy z forum gazeta.pl nawiązujące do tematu rozwoju turystyki i atrakcyjności miasta
Opinie nt. koncepcji Strategii Promocji Turystycznej nadesłane do UM