Informujemy, iż Miasto Częstochowa w Porozumieniu ze wszystkimi Gminami/Miastami Powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego oraz Myszkowskiego, przygotowuje się do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region częstochowski)”, polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej (światłowody, studnie telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna) uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców usług internetowych na terenie miasta i Subregionu Północnego.

 

Inwestycja trwająca od III kw. 2010 r. do IV kw. 2012 r., polegać będzie na budowie kanalizacji kablowej lokalizowanej w pasach drogowych na terenie miasta. W ramach (I etapu) przedsięwzięcia, w mieście położona zostanie sieć światłowodowa o długości ok. 8 km wraz z punktami dostępowymi i Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną, a także stworzone zostaną publiczne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu.
W trakcie realizacji projektu powołana zostanie Jednostka Organizacyjna (np. Międzygminny Związek), której zostanie przekazana do zarządzania cała wybudowana infrastruktura. W wyniku planowanego konkursu wybrany zostanie także operator telekomunikacyjny, który będzie zajmował się eksploatacją oraz udostępnianiem infrastruktury informatycznej na równych warunkach, wszystkim zainteresowanym dostawcom usług internetowych dla mieszkańców miasta i Subregionu.

 

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania zamieszczone w ankiecie dotyczące planowanej inwestycji i aktualnego dostępu do internetu wśród mieszkańców.

 

Zasadniczym celem realizacji niniejszego projektu – budowy sieci światłowodowej – jest aktywizacja operatorów i lokalnych dostawców, a przez to zwiększenie i poprawa dostępu do wszelkiego rodzaju usług internetowych dla mieszkańców, co przełoży się na podniesienie poziomu życia.

 

Jednocześnie, jeżeli będą mieli Państwo więcej pytań chętnie na nie udzielimy odpowiedzi.
W sprawach merytorycznych dotyczących projektu, proszę kontaktować się z Panem Markiem Biadacz lub Panią Anną Szymczyk, w budynku Urzędu Miasta, pokój nr 406, tel. 343707636.

 

 

Załączniki: