Weź udział w konsultacjach społecznych i wypełnij poniższą ankietę.

Wyraź swoją opinię w jaki sposób powinny poruszać się motory i rowery w Alei Najświętszej Maryi Panny. Ankiety wypełniać można do 14 kwietnia 2011.

 

Dziękujemy za oddane głosy

 

 

1. Który z wariantów ruchu motocykli w Alei Najświętszej Maryi Panny zaproponowanych poniżej, uważa Pani / Pan za najlepszy?
(Proszę zaznaczyć wybrany wariant)

 

 

Wariant 1: Wjazd motocykli w Aleję zabroniony

 

 

Wariant 2: Wjazd motocykli w Aleję dozwolony w godzinach 6.00-22.00

 

 

Wariant 3: Wjazd motocykli w Aleję dozwolony bez czasowych ograniczeń zgodnie z przepisami ruchu drogowego

 

 

2. Który z wariantów ruchu rowerów w Alei Najświętszej Maryi Panny zaproponowanych poniżej, uważa Pani/Pan za najlepszy?
(Proszę zaznaczyć wybrany wariant)

 

Wariant 1:

 

Opis wariantu 1: Ruch rowerów zabroniony na jezdniach. Pasaż środkowy Alei jest przestrzenią wspólną dla pieszych i rowerzystów, bez wytyczenia ścieżki rowerowej.

 

Wariant 2:

 

 

Opis wariantu 2: Ławki po jednej ze stron pasażu środkowego usunięto, a na to miejsce wytyczono dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 300 cm (namalowany pas). Ruch rowerowy zabroniony na jezdniach.

Wariant 3:

 

 

 

Opis wariantu 3: Ruch rowerów możliwy na jezdniach. Pasaż środkowy Alei jest przestrzenią wspólną dla pieszych i rowerzystów, bez wytyczenia ścieżki rowerowej.