Prawie 300 ankiet wypełnili rodzice, którzy wyrazili swoje opinie w konsultacjach społecznych dot. form opieki  nad dziećmi do lat trzech.

Z przekazanych do urzędu miasta ankiet wynika, że niezbędne będzie zwiększenie liczby miejsc w żłobkach jak również wdrożenie w życie rozwiązań możliwych dzięki znowelizowanej ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech.

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie przygotowane zostaną po dokładnym opracowaniu wszystkich przekazanych ankiet i wraz z wynikami konsultacji opublikowane pod koniec lipca na  stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy oraz na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl