Miejski Zarząd Dróg i Transportu zamontował w środkowym pasażu Alei Najświętszej Maryi Panny znaki „droga dla pieszych i rowerów”, a nie jak informowaliśmy wcześniej tabliczki T-22 („nie dotyczy rowerów”) pod istniejącymi znakami pionowymi C-16 (znak dotyczący drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego).

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym „kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić”. Oznacza to, że w przypadku wspólnej drogi dla rowerów i pieszych oznakowanej znakami „droga dla pieszych i dla rowerów” rowerzysta nie musi z niej korzystać – może jechać po jezdni. Droga dla pieszych i rowerów jest dla rowerzysty tylko zalecaną opcją.

 

 

Zasady organizacji ruchu rowerowego w Alei Najświętszej Maryi Panny ustalone w wyniku konsultacji społecznych nie zmieniają się, zmianie ulega jedynie proponowany sposób oznakowania, który jest dostosowany do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Oznakowanie to polega na zamontowaniu w pasażu środkowym Alei znaków C-13/C-16 „droga dla pieszych i rowerów”.

 

 

Jako, że wynikiem konsultacji społecznych motocykle mogą poruszać się po Alejach przez całą dobę, MZDiT zdemontował znaki zakazujące wjazdu motocyklom w Aleje w godz. 22.00-6.00