Spotkaniem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Dekabrystów. W spotkaniu udział wziął również prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, radni, pracownicy Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, eksperci oraz członkowie zespołu z Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, interdyscyplinarnej jednostki naukowo-badawczej, która pomagała w przeprowadzeniu tego etapu konsultacji.


Spotkania dyskusyjne – z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli Politechniki Częstochowskiej – odbyły się 8, 9 i 13 grudnia.

Wcześniej przez dwa miesiące, we wrześniu i październiku częstochowianie mogli wypełniać ankiety, w których opowiadali się za jednym z wariantów – za zniesieniem lub utrzymaniem prohibicji. Za zniesieniem opowiedziało się 1890 mieszkańców, za utrzymaniem – 481. Ankiety mogli wypełniać wszyscy mieszkańcy miasta, jednak spotkania dyskusyjne były przeznaczone tylko dla grup, których bezpośrednio dotyczyć będzie decyzja podjęta przez Radę Miasta.

 

14 grudnia w sali sesyjnej przedstawiono rekomendacje dla instytucji publicznych. Niewątpliwym sukcesem jest to, że wszystkie grupy spotkały się i rzeczowo, wspólnie wypracowały wskazówki dla obu możliwych rozwiązań – utrzymaniem lub zniesieniem prohibicji w rejonie określonym w uchwale Rady Miasta Częstochowy z 2003 roku, obejmującym m.in. teren pawilonów przy ul. Dekabrystów, lokale użytkowe przy ul. Nałkowskiej oraz teren miasteczka akademickiego.

Wypracowane rekomendacje znajdą się w raporcie opracowanym przez Centrum Deliberacji, który Prezydent Miasta przedłoży radnym – to oni podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie.

Uwagi do raportu można przesyłać od 14 do 24 stycznia na adres: a.przybylska@uw.edu.pl lub bik@czestochowa.um.gov.pl

Wnioski końcowe z konsultacji społecznych znajdziecie tutaj