Jeśli jesteś osobą zainteresowaną pozyskiwaniem środków na rozwój swojej dzielnicy, możliwymi formami wsparcia projektu, chcącą zdobyć umiejętności przygotowywania wniosków o dofinansowanie inicjatywy lokalnej oraz wiedzę z zakresu skutecznej aktywizacji mieszkańców, to powinieneś wziąć udział w pierwszym z cyklu szkoleń dotyczącym uchwały Rady Miasta Częstochowy o  inicjatywie lokalnej.


Od stycznia 2012 roku zgodnie z uchwałą mieszkańcy naszego miasta będą mogli razem z samorządem podejmować działania na rzecz rozwoju miasta i społeczności lokalnej. Działając w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysł wspólnego przedsięwzięcia i deklarują konkretny współudział w jego wykonaniu. Najciekawsze pomysły, których realizacja przyczyni się w znaczny sposób do poprawy jakości życia w naszym mieście, zostaną dofinansowane z budżetu miasta.

W ramach inicjatywy lokalnej realizowane mogą być przedsięwzięcia w różnych dziedzinach życia. Może to być np.:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  • działalność charytatywna;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • edukacja, oświata i wychowanie;
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Nowa uchwała umożliwia mieszkańcom pozyskanie środków na konkretne zadania, które są dla nich najważniejsze. Jeśli jesteś aktywnym liderem społeczności lokalnej lub interesuje Cię inicjowanie działań lokalnych, powinieneś wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy. Pierwsze z nich odbędzie się 24 stycznia o godz. 14.00. Szkolenie powtórzone zostanie również 1 lutego o godz. 14.00.


Po dokonaniu przez Państwa wyboru terminu szkolenia, zgłoszenia swojego udziału dokonać można w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych telefonicznie: 34 370 74 80, e-mailem: bik@czestochowa.um.gov.pl lub osobiście w siedzibie Biura przy ul. Focha 19/21 w pokoju 46. Ilość miejsc jest ograniczona a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.