W związku z tym że, raport dotyczący przebiegu konsultacji społecznych „Prohibicja na Dekabrystów” zostanie opublikowny 17. stycznia br. informujemy, iż możliwość składania uwag zostanie również przedłużona o 3 dni.
Na Państwa uwagi czekać będziemy do dnia 27 stycznia. Informacje przesyłać można na adres: a.przybylska@uw.edu.pl
lub bik@czestochowa.um.gov.pl.