Poniżej prezentujemy wstępne wnioski z konsultacji społecznych dotyczących sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Dekabrystów. Uczestnicy konsultacji do momentu opracowywania ostatecznej wersji raportu, tj. do końca stycznia 2012 r. (termin przedłużony) mają możliwość przedstawienia dokumentów, które chcieliby, aby zostały dołączone do Raportu. Informacje przesyłać można na adres: a.przybylska@uw.edu.pl lub bik@czestochowa.um.gov.pl.

Raport dotyczący przebiegu konsultacji społecznych „Prohibicja na Dekabrystów”.

Załącznik do Raportu.